Bulgarian Bible

Числа 19

Числа

Index

Глава 20

1

 И в първия месец дойдоха израилтяните, цялото общество, в Цииската пустиня; и людете останаха в Кадис. Там умря Мариам, и там бе погребана. 


2

 А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Моисея и против Аарона. 


3

 Людете се скараха с Моисея, като говореха казвайки: О да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! 


4

 Защо изведохте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни? 


5

 И защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лоша място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене? 


6

 Тогава Моисей и Аарон отидоха от присъствието на обществото при входа на шатъра за срещане, гдето и паднаха на лицата си; и Господната слава им се яви. 


7

 И Господ говори на Моисея, казвайки: 


8

 Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите из говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадите вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им. 


9

 И тъй, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, според както Той му заповяда; 


10

 и, като свика Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим ли вода из тая канара? 


11

 Тогава Моисей дигна ръката си и жезъла си и удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. 


12

 Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. 


13

 Това е водата на Мерива*, защото израилтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях. 


14

 След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат : Ти знаеш всичките трудности, които не сполетяха, 


15

 как бащите ни слязоха в Египет, и живееха дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни, 


16

 и как , когато ние извиквахме към Господа, Той чу гласа ни, и изпрати един ангел та ни изведе из Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели. 


17

 Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим през целия друм; няма да се отбием ни надясно ни наляво, докато не преминем твоите предели. 


18

 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с нож против тебе. 


19

 А израилтяните пак му рекоха: Ние ще минем през друма; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с нозете си да премина и нищо друго. 


20

 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и със силна ръка. 


21

 Така Едом отказа да пусне Израиля да мине през пределите му; за това Израил се отвърна от него. 


22

 И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис, и дойдоха при планината Ор. 


23

 Тогава Господ говори на Моисея и Аарона на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: 


24

 Аарон ще се прибере при людете си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Му при водата на Мерива. 


25

 Вземи Аарона и сина му Елеазара и изведи ги на планината Ор; 


26

 и съблечи от Аарона одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазара; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там. 


27

 И Моисей стори, според както Господ заповяда ; те се качиха на планината Ор пред очите на цалото общество. 


28

 И Моисей съблече от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елеазара; и Аарон умря там на върха на планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината. 


29

 И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарона за тридесет дена. 


Числа 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: