Bulgarian Bible

Псалми 77

Псалми

Index

Глава 78

1

 (По слав. 77). Асафово поучение*. Слушайте, люде мои, поучението ми: Приклонете ушите си към думите на устата ми. 


2

 Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността. 


3

 Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни разказаха, 


4

 Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дала, които извърши, 


5

 Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи закон в Израиля, За които заповяда в Израиля, За които заповяда на бащите ни Да ги възвестяват чадата си, 


6

 За да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите чада. 


7

 За да възложат надеждата си на Бога, И да не забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите заповеди, 


8

 И да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, Поколение, което не утвърди сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога. 


9

 Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, Върнаха се назад в деня на боя. 


10

 Не опазиха завета на Бога, И в закона Му не склониха да ходят, 


11

 А забравиха Неговите деяния И чудесните дела, които им показа. 


12

 Пред бащите им извърши чудеса В Египетската земя, в полето Танис 


13

 Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада. 


14

 Води ги денем с облак, И цялата нощ с огнена виделина. 


15

 Разцепи канари в пустинята, И ги напои изобилно като от бездни. 


16

 И изведе потоци из канарата, И направи да потекат води като реки. 


17

 Но те продължиха да Му съгрешават още И да огорчават Всевишния в безводната страна. 


18

 Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за лакомството си*, 


19

 И говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? 


20

 Ето, Той удари канарата, та потекоха води и потоци преляха; А може ли и хляб да даде, или да достави месо за людете Си? 


21

 Затова Господ чу и се разгневи, И огън пламна против Якова, А още и гняв обсипа Израиля; 


22

 Защото не повярваха в Бога, Нито Му уповаваха, че ще ги избави. 


23

 При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати, 


24

 Та им наваля манна да ядат И даде им небесно жито. 


25

 Всеки ядеше ангелски хляб+; Прати им храна до насита. 


26

 Подигна източен вятър на небето, И със силата Си докара южния вятър. 


27

 Наваля върху тях и месо изобилно като прах, И птици крилати много като морския пясък; 


28

 И направи ги да падат всред стана им, Около жилищата им. 


29

 И тъй, ядоха и се преситиха, Като им даде това, което желаеха. 


30

 А докато още не бяха се отказали от лакомството си, И ястието им бе в устата им, 


31

 Гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от тях, И повали отборните на Израиля. 


32

 При всичко това те следваха да съгрешават, И не вярваха поради чудесните Му дела. 


33

 Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас. 


34

 Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него, Та изново търсеха Бога ревностно; 


35

 И спомниха, че Бог им беше канара, И всевишният Бог техен изкупител. 


36

 Но с устата си Го ласкаеха, И с езика си Го лъжеха; 


37

 Защото сърцето им не беше право пред Него, Нито бяха верни на завета Му. 


38

 Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше; Да! много пъти въздържаше гнева Си, И не подигаше всичкото Си негодувание; 


39

 И си спомняше, че бяха плът, Вятър, който прехожда и не се връща. 


40

 Колко пъти Го огорчаваха в пустинята И Го разгневяваха в безводната страна, 


41

 Като изново изпитваха Бога, И предизвикваха Светия Израилев! 


42

 Не си спомнюваха силата на ръката Му В деня, когато ги избави от противника, 


43

 Как показа в Египет знаменията Си, И чудесата на полето Танис, 


44

 И превърна вадите им в кръв, И потоците им, та не можаха да пият; 


45

 Как прати върху тях рояци мухи, които ги изпоядоха, И жаби, които ги изпогубиха, 


46

 И предаде произведенията им на гъсеници, И трудовете им на скакалци 


47

 Как порази с град лозята им, И със светкавици черниците им, 


48

 И предаде на град добитъка им, И стадата им на мълнии; 


49

 Как изля върху тях пламенния Си гняв, Негодувание, ярост и неволя, - Нашествие на ангелите на злощастието, - 


50

 Изравни пътя за гнева Си, Но пощади от смърт душата им, Но предаде на мор живота им; 


51

 Как порази всеки първороден заведе ги като стадо в Египет, Първака на силите им в шатрите на Хама, 


52

 А людете Си изведе като овци и заведе ги като стадо в пустинята, 


53

 И води ги безопасно, така щото не се бояха, А неприятелите им - морето ги покри; 


54

 Как ги въведе в светия Си предел. В тая поляна, която десницата Му придоби, 


55

 И изгони пред тях народите, Та им ги раздели за наследство с въже, И в шатрите им настани Израилевите племена. 


56

 Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против Него, И не пазеха наредбите Му, 


57

 Но връщаха се назад, и обхождаха се неверно както бащите им; Измятаха се като неверен лък. 


58

 Защото Го разгневиха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност. 


59

 Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля, 


60

 Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците, 


61

 И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка. 


62

 Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследстовото Си. 


63

 Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни. 


64

 Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха. 


65

 Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който ободрен от вино, вика; 


66

 И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване. 


67

 При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра; 


68

 Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби. 


69

 Съгради светилището Си като небесните възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги. 


70

 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овците; 


71

 Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля. 


72

 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с изкуството на ръцете си. 


Псалми 79

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: