Bulgarian Bible

Лука 15

Лука

Index

Глава 16

1

 Каза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. 


1

 О Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. 


2

 И той го повика и му рече: Какво е това що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник. 


3

 Тогава настойникът си рече: Що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося срам ме е. 


4

 Сетих се що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. 


5

 И тъй, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми? 


6

 А той рече: Сто мери масло. И каза му: Вземи записа си и седни скоро та пиши петдесет. 


7

 После каза на друг: А ти колко дължиш? И той рече: Сто мери жито. Казва му: Вземи записа си и пиши осемдесет. 


8

 И господарят му похвали неверния настойник за гдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. 


9

 И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та, когато се привърши да ви приемат във вечните жилища. 


11

 И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? 


12

 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? 


13

 Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. 


14

 Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха. 


15

 И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. 


16

 Законът и пророците бяха до Йоана; оттогава Божието царство се благовествува, и всеки на сила влиза в него. 


17

 Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. 


18

 Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се ожени за напусната от мъж, той прелюбодействува. 


19

 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. 


20

 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, 


21

 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха та лижеха раните му. 


22

 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташа и бе погребан. 


23

 И в пъкъла, като беше на мъки и подигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазаря в неговите обятия. 


24

 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. 


25

 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. 


26

 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. 


27

 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; 


28

 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. 


29

 Но Авраам каза: Имат Мойсея и пророците; нека слушат тях. 


30

 А той рече: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 


31

 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. 


Лука 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: