Bulgarian Bible

Йоан 4

Йоан

Index

Глава 5

1

 Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим. 


2

 А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет предверия. 


3

 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата. 


4

 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато и болест да беше болен]. 


5

 И там имаше един човек болен от тридесет и осем години. 


6

 Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш? 


7

 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене. 


8

 Исус му казва: Стани, дигни постелката и си ходи. 


9

 И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота. 


10

 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си. 


11

 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи? 


12

 Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи? 


13

 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. 


14

 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо. 


15

 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели. 


16

 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. 


17

 А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя. 


18

 Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога. 


19

 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. 


20

 Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. 


21

 Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска. 


22

 Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички. 


23

 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. 


24

 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. 


25

 Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят. 


26

 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; 


27

 и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. 


28

 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, 


29

 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. 


30

 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил. 


31

 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно. 


32

 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене е истинно. 


33

 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината. 


34

 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие). 


35

 Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. 


36

 Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил. 


37

 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа сте Му чули някога, нито образа сте Му видели. 


38

 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил. 


39

 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене, 


40

 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. 


41

 От човеци слава не приемам; 


42

 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. 


43

 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете. 


44

 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог. 


45

 Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява_– Моисей, на когото вие се облагахте. 


46

 Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за мене писа. 


47

 Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи? 


Йоан 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: