Bulgarian Bible

Деяния 9

Деяния

Index

Глава 10

1

 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк. 


2

 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. 


3

 Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие! 


4

 А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 


4

 О Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви, 


5

 И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. 


6

 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, (той ще ти каже що трябва да правиш). 


7

 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; 


8

 и като им разказа всичко, прати ги в Иопия. 


9

 А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 


10

 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 


11

 И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята. 


12

 В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици. 


13

 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. 


14

 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. 


15

 И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. 


16

 И това стана три пъти, след което съда се вдигна веднага на небето. 


17

 А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата, 


18

 и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър? 


19

 И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече: Ето, трима човека те търсят. 


20

 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил. 


21

 И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето, аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте? 


22

 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен от Бога чрез един свет ангел да го повика у дома си и да чуе думи от тебе. 


23

 Тогава той ги покани вътре та ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха. 


24

 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 


25

 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и се поклони. 


26

 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и аз съм човек. 


27

 И разговаряйки се с него той влезе и намери мнозина събрани. 


28

 И рече им: вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист; 


29

 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възражавам; и тъй, питам аз, по коя причина сте ме повикали? 


30

 И Корнилий рече: Преди четири дена, в тоя час, прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза, 


31

 Корнилие, твоята молитва е послушана и твоите милостини се помнят пред Бога. 


32

 Прати, прочее, в Иопия да повикай Симона, чието презиме е Петър; той гостува у дома на един кожар Симон, край морето, (той като дойде, ще ти говори). 


33

 Начаса, прочее, пратих до тебе и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всинца присътствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от, Господа. 


34

 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; 


35

 но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. 


36

 Словото, което той прати на Израиляните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е господар на всички), 


37

 това слово вие знаете, което, след кръщението, проповядвано от Йоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея, 


38

 именно, Исус от Назарет,_— как Бог го помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с него. 


39

 И ние сме свидетели на всичко що извърши той и в Юдейската земя и в Ерусалим; когото и убиха, като го повесиха на дърво. 


41

 не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. 


42

 И заръча ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 


43

 За него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. 


44

 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 


45

 И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците; 


46

 защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 


47

 Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние? 


48

 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях. 


Деяния 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: