Bulgarian Bible

1 Коринтяни 14

1 Коринтяни

Index

Глава 15

1

 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите, 


2

 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали. 


3

 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; 


4

 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; 


5

 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, 


6

 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; 


7

 че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли; 


8

 а най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг. 


9

 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека защото гоних Божията църква, 


10

 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодато, която беше с мене. 


11

 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядвахме и те и аз, и вие така сте повярвали. 


12

 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? 


14

 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. 


15

 При това, ние се намираме лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не възкресяват; 


16

 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; 


17

 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяря, вие сте още в греховете си. 


18

 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. 


19

 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. 


20

 Но сега Христос е бил възкесен, първият плод на починалите. 


21

 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 


22

 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. 


23

 Но всеки на своя ред: Христос първия плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови; 


24

 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. 


25

 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. 


26

 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена, 


27

 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му" А когато ще е казъл, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко), 


28

 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще покори Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все. 


29

 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях? 


30

 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час? 


31

 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам. 


32

 Ако, по човешки казано, съм се борил с зверовете в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем". 


33

 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави". 


34

 Отрезнявайте към правдата. и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите. 


35

 Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат? 


36

 Безумецо, това което ти сееш, не оживявя, ако не умира. 


37

 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго; 


38

 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 


39

 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 


40

 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, друга на земните. 


41

 Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка. 


42

 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; 


43

 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 


44

 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. 


45

 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух. 


46

 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. 


47

 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. 


48

 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. 


49

 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. 


50

 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението. 


51

 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 


52

 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 


53

 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 


54

 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". 


55

 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 


56

 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; 


57

 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. 


58

 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празден. 


1 Коринтяни 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: