Chinese Union Bible (GB Encoding)

历代志下 / 2nd Chronicles 3

历代志下 / 2nd Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

 他 又 制 造 一 座 铜 坛 , 长 二 十 肘 , 宽 二 十 肘 , 高 十 肘 。 


2

 又 铸 一 个 铜 海 , 样 式 是 圆 的 , 高 五 肘 , 径 十 肘 , 围 三 十 肘 。 


3

 海 周 围 有 野 瓜 ( 野 瓜 原 文 作 牛 ) 的 样 式 , 每 肘 十 瓜 , 共 有 两 行 , 是 铸 海 的 时 候 铸 上 的 。 


4

 有 十 二 只 铜 牛 驮 海 , 三 只 向 北 , 三 只 向 西 , 三 只 向 南 , 三 只 向 东 。 海 在 牛 上 , 牛 尾 向 内 。 


5

 海 厚 一 掌 , 边 如 杯 边 , 又 如 百 合 花 , 可 容 三 千 吧 特 。 


6

 又 制 造 十 个 盆 , 五 个 放 在 右 边 , 五 个 放 在 左 边 , 献 燔 祭 所 用 之 物 都 洗 在 其 内 。 但 海 是 为 祭 司 沭 浴 的 。 


7

 他 又 照 所 定 的 样 式 造 十 个 金 灯 台 放 在 殿 里 , 五 个 在 右 边 , 五 个 在 左 边 。 


8

 又 造 十 张 桌 子 放 在 殿 里 , 五 张 在 右 边 , 五 张 在 左 边 。 又 造 一 百 个 金 碗 。 


9

 又 建 立 祭 司 院 和 大 院 , 并 院 门 , 用 铜 包 裹 门 扇 。 


10

 将 海 安 在 殿 门 的 右 边 , 就 是 南 边 。 


11

 户 兰 又 造 了 盆 , 铲 , 碗 。 这 样 , 他 为 所 罗 门 王 作 完 了 神 殿 的 工 。 


12

 所 造 的 就 是 两 根 柱 子 和 柱 上 两 个 如 球 的 顶 , 并 两 个 盖 柱 顶 的 网 子 , 


13

 和 四 百 石 榴 , 安 在 两 个 网 子 上 , 每 网 两 行 盖 着 两 个 柱 上 如 球 的 顶 。 


14

 盆 座 和 其 上 的 盆 , 


15

 海 和 海 下 的 十 二 只 牛 , 


16

 盆 , 铲 子 , 肉 锸 子 , 与 耶 和 华 殿 里 的 一 切 器 皿 , 都 是 巧 匠 户 兰 用 光 亮 的 铜 为 所 罗 门 王 造 成 的 , 


17

 是 在 约 旦 平 原 疏 割 和 撒 利 但 中 间 藉 胶 泥 铸 成 的 。 


18

 所 罗 门 制 造 的 这 一 切 甚 多 , 铜 的 轻 重 无 法 可 查 。 


19

 所 罗 门 又 造 神 殿 里 的 金 坛 和 陈 设 饼 的 桌 子 , 


20

 并 精 金 的 灯 台 和 灯 盏 , 可 以 照 例 点 在 内 殿 前 。 


21

 灯 台 上 的 花 和 灯 盏 , 并 腊 剪 都 是 金 的 , 且 是 纯 金 的 。 


22

 又 用 精 金 制 造 镊 子 , 盘 子 , 调 羹 , 火 鼎 。 至 于 殿 门 和 至 圣 所 的 门 扇 , 并 殿 的 门 扇 , 都 是 金 子 妆 饰 的 。 


历代志下 / 2nd Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: