Croatian Bible

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

  David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 


2

 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi. 


3

 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu. 


4

 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 


5

 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri. 


6

 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi. 


7

 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 


8

 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik. 


9

 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest, 


10

 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


11

 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


12

 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


13

 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest, 


14

 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


15

 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


16

 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


17

 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


18

 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


19

 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


20

 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


21

 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


22

 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


23

 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


24

 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


25

 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


26

 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


27

 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


28

 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


29

 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


30

 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 


31

 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest. 


1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: