Hungarian Bible

Genesis 8

Genesis

Return to Index

Chapter 9

1

  Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. 


2

  És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott; 


3

  Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat. 


4

  Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. 


5

  De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. 


6

  A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert. 


7

  Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon. 


8

  És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván: 


9

  Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok. 


10

  És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig. 


11

  Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. 


12

  És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: 


13

  Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. 


14

  És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. 


15

  És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. 


16

  Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van. 


17

  És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van. 


18

  Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja. 


19

  Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld. 


20

  Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. 


21

  És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén. 


22

  Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének. 


23

  Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét. 


24

  Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: 


25

  Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. 


26

  Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! 


27

  Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! 


28

  Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig. 


29

  És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala. 


Genesis 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: