Hungarian Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

  Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől: 


2

  Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig. 


3

  És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig. 


4

  És Ógnak, a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala. 


5

  És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig. 


6

  Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt [a földet] Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád [nemzetségeknek] és a Manassé nemzetség felének. 


7

  Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint: 


8

  A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok [földjét.] 


9

  Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, királya egy; 


10

  Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy; 


11

  Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy; 


12

  Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy; 


13

  Debirnek királya egy, Gédernek királya egy; 


14

  Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy; 


15

  Libnának királya egy; Adullámnak királya egy; 


16

  Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy; 


17

  Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy; 


18

  Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy; 


19

  Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy; 


20

  Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy; 


21

  Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy; 


22

  Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy; 


23

  A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy; 


24

  Tirczának királya egy; összesen harminczegy király. 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: