Hungarian Bible

1 Chronicles 6

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 7

1

  Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen. 


2

  Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla [fiai] erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala. 


3

  Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának. 


4

  És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és [sok] fiuk [is]. 


5

  Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől. 


6

  Benjámin [fiai:] Bela, Béker és Jediáel, hárman. 


7

  Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának. 


8

  Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai. 


9

  Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának. 


10

  Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár. 


11

  Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra. 


12

  Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia. 


13

  Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai. 


14

  Manasse fiai: Aszriel, kit szüle [az ő felesége.] Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját. 


15

  Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak. 


16

  Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem. 


17

  Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt. 


18

  Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát. 


19

  Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám. 


20

  Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. 


21

  Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. 


22

  Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala. 


23

  Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában. 


24

  Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé. 


25

  Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán. 


26

  Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma. 


27

  Ennek fia Nún, ennek fia Józsué. 


28

  Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig; 


29

  És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai. 


30

  Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok. 


31

  Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt. 


32

  Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat. 


33

  Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai. 


34

  Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. 


35

  Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál. 


36

  Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra. 


37

  Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. 


38

  Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara. 


39

  Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja. 


40

  Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt. 


1 Chronicles 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: