Hungarian Bible

Job 14

Job

Return to Index

Chapter 15

1

  Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: 


2

  Vajjon a bölcs felelhet-é [ilyen] szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel? 


3

  Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít. 


4

  Te már semmivé akarod tenni az [Isten] félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is! 


5

  Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad. 


6

  A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajakaid bizonyítanak ellened. 


7

  Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok? 


8

  Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é? 


9

  Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg? 


10

  Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál. 


11

  Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled? 


12

  Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid? 


13

  Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon? 


14

  Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik? 


15

  Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében: 


16

  Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?! 


17

  Elmondom néked, hallgass rám, és a mint láttam, úgy beszélem el; 


18

  A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót; 


19

  A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala. 


20

  Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma. 


21

  A félelem hangja [cseng] az ő füleiben; a békesség [ide]jén tör rá a pusztító! 


22

  Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve. 


23

  Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja. 


24

  Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király. 


25

  Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen; 


26

  [Kinyujtott] nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt. 


27

  Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára; 


28

  És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak: 


29

  Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet. 


30

  Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el. 


31

  Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma. 


32

  Nem idejében telik el [élete,] és az ága ki nem virágzik. 


33

  Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát. 


34

  Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat. 


35

  Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel. 


Job 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: