Hungarian Bible

Job 20

Job

Return to Index

Chapter 21

1

  Felele pedig Jób, és monda: 


2

  Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok [helyett.] 


3

  Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet. 


4

  Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem? 


5

  Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra. 


6

  Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet. 


7

  Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak? 


8

  Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt. 


9

  Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok. 


10

  Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél. 


11

  Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik. 


12

  Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének. 


13

  Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba; 


14

  Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk! 


15

  Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte? 


16

  Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem! 


17

  Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! [Hányszor] osztogatja részöket haragjában. 


18

  Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el. 


19

  Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd. 


20

  Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik. 


21

  Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?! 


22

  Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is! 


23

  Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan; 


24

  Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. 


25

  Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. 


26

  Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket. 


27

  Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem; 


28

  Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora? 


29

  Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik [sokat] utaznak és jeleiket nem ismeritek-é? 


30

  Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul. 


31

  Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért? 


32

  Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él. 


33

  Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok [mentek el] előtte. 


34

  Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad. 


Job 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: