Hungarian Bible

Job 40

Job

Return to Index

Chapter 41

1

  Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel? 


2

  Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é? 


3

  Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel? 


4

  Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul? 


5

  Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é? 


6

  Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt? 


7

  Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét? 


8

  Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed. 


9

  Ímé, az ő reménykedése csalárd; [puszta] látása is halálra ijeszt! 


10

  Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe? 


11

  Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém! 


12

  Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét. 


13

  Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be? 


14

  Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület [lakik!] 


15

  Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva [mintegy] szorító pecséttel. 


16

  Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő se megy. 


17

  Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok. 


18

  Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái. 


19

  A szájából szövétnekek jőnek ki, [és] tüzes szikrák omlanak ki. 


20

  Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből. 


21

  Lehellete meggyujtja a holt szenet, és a szájából láng lövel elő. 


22

  Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik. 


23

  Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog. 


24

  Szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő. 


25

  Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak. 


26

  Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, [legyen bár] dárda, kopja vagy kelevéz. 


27

  Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát. 


28

  A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta. 


29

  Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását. 


30

  Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett. 


31

  Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény. 


32

  Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné [valaki,] a tenger megőszült. 


33

  Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. 


34

  Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett. 


Job 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: