Hungarian Bible

Psalms 108

Psalms

Return to Index

Chapter 109

1

  Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. &Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! 


2

  Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem. 


3

  És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül. 


4

  Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. 


5

  Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért. 


6

  Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől. 


7

  Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen. 


8

  Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el. 


9

  Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé. 


10

  És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek [eledelt.] 


11

  Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét. 


12

  Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson [iránta,] és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin! 


13

  Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök! 


14

  Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék! 


15

  Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről, 


16

  A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. 


17

  Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle. 


18

  Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. 


19

  Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát. 


20

  Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre. 


21

  De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem! 


22

  Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem. 


23

  Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska. 


24

  Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől. 


25

  Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják. 


26

  Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 


27

  Hadd tudják meg, hogy a te kezed [munkája] ez, hogy te cselekedted ezt, Uram! 


28

  Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád. 


29

  Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe! 


30

  Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette! 


31

  Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét. 


Psalms 110

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: