Hungarian Bible

Proverbs 14

Proverbs

Return to Index

Chapter 15

1

  Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. 


2

  A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. 


3

  Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. 


4

  A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. 


5

  A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. 


6

  Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. 


7

  A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes. 


8

  Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki. 


9

  Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. 


10

  Gonosz dorgálás [jő] arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal. 


11

  A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve. 


12

  Nem szereti a csúfoló a feddést, [és] a bölcsekhez nem megy. 


13

  A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. 


14

  Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. 


15

  Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma [van.] 


16

  Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van. 


17

  Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség. 


18

  A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást. 


19

  A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett. 


20

  A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját. 


21

  A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár. 


22

  Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek. 


23

  Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó! 


24

  Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van. 


25

  A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát. 


26

  Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. 


27

  Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. 


28

  Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt. 


29

  Messze [van] az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. 


30

  A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat. 


31

  A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. 


32

  A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. 


33

  Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. 


Proverbs 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: