Hungarian Bible

Proverbs 29

Proverbs

Return to Index

Chapter 30

1

  Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak. 


2

  Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. 


3

  És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám. 


4

  Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? 


5

  Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak. 


6

  Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy. 


7

  Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. 


8

  A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. 


9

  Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével! 


10

  Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen. 


11

  [Van oly] nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja. 


12

  [Van] nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott. 


13

  [Van] kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak! 


14

  [Van] olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket. 


15

  A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég; 


16

  A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég! 


17

  A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. 


18

  E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom: 


19

  A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval. 


20

  Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt. 


21

  Három [dolog] alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. 


22

  A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van, 


23

  A gyűlölt asszony alatt, ha [mégis] férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. 


24

  E négy apró állata [van] a földnek, a melyek bölcsek, elmések: 


25

  A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét; 


26

  A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat; 


27

  Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki; 


28

  A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. 


29

  Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár. 


30

  Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől; 


31

  A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani. 


32

  Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed. 


33

  Mert [miképen] a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: [úgy] a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez. 


Proverbs 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: