Hungarian Bible

Mark 15

Mark

Return to Index

Chapter 16

1

  Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab [anyja], és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. 


2

  És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor. 


3

  És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? 


4

  És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala. 


5

  És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének. 


6

  Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék. 


7

  De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek. 


8

  És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. 


9

  Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki. 


10

  Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának [és] keseregnek és sírnak vala. 


11

  Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék. 


12

  Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. 


13

  Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének. 


14

  Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének, 


15

  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. 


16

  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. 


17

  Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 


18

  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. 


19

  Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 


20

  Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! 


Luke 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: