Hungarian Bible

1st Corinthians 15

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 16

1

  Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 


2

  A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 


3

  Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 


4

  Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. 


5

  Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek, 


6

  Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek. 


7

  Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. 


8

  Efézusban pedig pünkösdig maradok. 


9

  Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. 


10

  Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. 


11

  Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt. 


12

  A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. 


13

  Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 


14

  Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 


15

  Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. 


16

  Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad. 


17

  Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. 


18

  Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. 


19

  Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. 


20

  Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 


21

  A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. 


22

  Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha. 


23

  Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! 


24

  Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen. 


2nd Corinthians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: