Hungarian Bible

Ephesians 4

Ephesians

Return to Index

Chapter 5

1

  Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: 


2

  És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. 


3

  Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; 


4

  Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. 


5

  Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. 


6

  Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 


7

  Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 


8

  Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 


9

  (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 


10

  Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. 


11

  És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; 


12

  Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. 


13

  Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. 


14

  Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. 


15

  Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: 


16

  Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. 


17

  Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. 


18

  És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, 


19

  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. 


20

  Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. 


21

  Engedelmesek [legyetek] egymásnak Isten félelmében. 


22

  Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. 


23

  Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. 


24

  De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjöknek mindenben. 


25

  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; 


26

  Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, 


27

  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. 


28

  Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. 


29

  Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; 


30

  Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. 


31

  Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. 


32

  Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. 


33

  Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig [meglássa,] hogy félje a férjét. 


Ephesians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: