Hungarian Bible

2nd Timothy 1

2 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

  Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben; 


2

  És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. 


3

  Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. 


4

  Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta. 


5

  Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. 


6

  A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. 


7

  Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. 


8

  Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint: 


9

  A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. 


10

  Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben. 


11

  Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. 


12

  Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; 


13

  Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. 


14

  Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve [őket] az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. 


15

  Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 


16

  A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. 


17

  És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. 


18

  A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. 


19

  Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja. 


20

  Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. 


21

  Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. 


22

  Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. 


23

  A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. 


24

  Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 


25

  A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 


26

  És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára. 


2nd Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: