Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 26

Numbers

Return to Index

Chapter 27

1

 Fetele lui Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, wi ale cqror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya, 


2

 s`au apropiat wi s`au knfqyiwat knaintea lui Moise, knaintea preotului Eleazar, knaintea mai marilor wi knaintea kntregei adunqri, la uwa cortului kntklnirii. Ele au zis: 


3

 ,,Tatql nostru a murit kn pustie; el nu era kn mijlocul cetei celor ce s`au rqsvrqtit kmpotriva Domnului, kn mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru pqcatul lui, wi n`a avut fii. 


4

 Pentru ce sq se stingq numele tatqlui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucq n`a avut fii? Dq-ne wi nouq deci o mowtenire kntre frayii tatqlui nostru.`` 


5

 Moise a adus pricina lor knaintea Domnului. 


6

 Wi Domnul a zis lui Moise: 


7

 ,,Fetele lui Yelofhad au dreptate. Sq le dai de mowtenire o mowie kntre frayii tatqlui lor, wi sq treci asupra lor mowtenirea tatqlui lor. 


8

 Iar copiilor lui Israel, sq le vorbewti wi sq le spui: ,,Cknd un om va muri fqrq sq le lase fii, sq treceyi mowtenirea lui asupra fetei lui. 


9

 Dacq n`are nici o fatq, mowtenirea lui s`o dayi frayilor lui. 


10

 Dacq n`are nici frayi, mowtenirea lui s`o dayi frayilor tatqlui squ. 


11

 Wi dacq nici tatql lui n`are frayi, mowtenirea lui s`o dayi rudei celei mai apropiate din familia lui, wi ea s`o stqpkneascq. Aceasta sq fie o lege wi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.`` 


12

 Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te pe muntele acesta Abarim, wi privewte yara pe care am dat -o copiilor lui Israel. 


13

 S`o privewti, dar wi tu vei fi adqugat la poporul tqu, cum a fost adqogat fratele tqu Aaron; 


14

 pentrucq v`ayi kmpotrivit poruncii Mele, kn pustia Yin, cknd cu cearta adunqrii, wi nu M`ayi sfinyit knaintea lor cu prilejul apelor.`` (Acestea sknt apele de ceartq, la Cades, kn pustia Yin.) 


15

 Moise a vorbit Domnului, wi a zis: 


16

 ,,Domnul, Dumnezeul duhurilor oricqrui trup, sq rknduiascq peste adunare un om 


17

 care sq iasq knaintea lor, wi sq intre knaintea lor, care sq -i scoatq afarq wi sq -i vkre knquntru, pentru ca adunarea Domnului sq nu fie ca niwte oi cari n`au pqstor.`` 


18

 Domnul a zis lui Moise: ,,Ia-yi pe Iosua, fiul lui Nun, bqrbat kn care este Duhul Meu, wi sq-yi pui mkna peste el. 


19

 Sq -l awezi knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri, wi sq -i dai porunci subt ochii lor. 


20

 Sq -l faci pqrtaw la dregqtoria ta, pentruca toatq adunarea copiilor lui Israel sq -l asculte. 


21

 Sq se knfqyiweze knaintea preotului Eleazar, care sq kntrebe pentru el judecata lui Urim knaintea Domnului; wi Iosua, toyi copiii lui Israel, kmpreunq cu el, wi toatq adunarea, sq iasq dupq porunca lui Eleazar wi sq intre dupq porunca lui. 


22

 Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul. A luat pe Iosua, wi l -a pus knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri. 


23

 Wi -a pus mknile peste el, wi i -a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise. 


Numbers 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: