Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 1

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 2

1

 Ne-am kntors, wi am plecat kn pustie, pe drumul care duce la marea Rowie, cum kmi poruncise Domnul; wi am ocolit multq vreme munte Seir. 


2

 Domnul mi -a zis: 


3

 ,,Vq ajunge de cknd ocoliyi muntele acesta. Kntoarceyi-vq spre miazqnoapte. 


4

 Dq urmqtoarea poruncq poporului: ,,Acum aveyi sq treceyi prin hotarele frayilor vowtri, copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir. Ei se vor teme de voi; dar sq vq pqziyi bine. 


5

 Sq nu vq kncqierayi cu ei; cqci nu vq voi da kn yara lor nici mqcar o palmq de loc: muntele Seir l-am dat kn stqpknire lui Esau. 


6

 Sq cumpqrayi de la ei cu prey de argint, hrana pe care o veyi mknca, wi sq cumpqrayi dela ei cu prey de argint, chiar wi apa pe care o veyi bea. 


7

 Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, te -a binecuvkntat kn tot lucrul mkinilor tale wi yi -a cunoscut cqlqtoria kn aceastq mare pustie. Iatq, de patruzeci de ani de cknd Domnul Dumnezeul tqu este cu tine, wi n`ai dus lipsq de nimic.`` 


8

 Am trecut pe departe de frayii nowtri, copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir, wi pe departe de drumul care duce kn ckmpie, departe de Elat wi de Eyion-Gheber; apoi ne-am kntors wi am apucat spre pustia Moabului. 


9

 Domnul mi -a zis: ,,Nu face rqzboi cu Moab, wi nu te apuca la luptq cu el; cqci nu-yi voi da nimic sq stqpknewti kn yara lui: ,Arul l-am dat kn stqpknire copiilor lui Lot. 


10

 (Mai knainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca Anachimii. 


11

 Ei treceau drept Refaimiyi, ca wi Anachimii; dar Moabiyii ki numeau Emimi. 


12

 Seir era locuit altq datq de Horiyi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, wi s`au awezat kn yara pe care o stqpknewte wi pe care i -a dat -o Domnul.) 


13

 Acum sculayi-vq wi treceyi pkrkul Zered.`` Am trecut pkrkul Zered. 


14

 Vremea ckt au yinut cqlqtoriile noastre dela Cades-Barnea pknq la trecerea pkrkului Zered a fost de treizeci wi opt de ani, pknq a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de rqzboi, cum le jurase Domnul. 


15

 Mkna Domnului a fost kmpotriva lor ca sq -i nimiceascq din mijlocul taberei, pknq ce au perit. 


16

 Dupq ce au perit toyi bqrbayii de rqzboi, murind kn mijlocul poporului, 


17

 Domnul mi -a vorbit wi a zis: 


18

 ,,Sq treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar, 


19

 wi sq te apropii de copiii lui Amon. Sq nu faci rqzboi cu ei, wi sq nu te iei la luptq cu ei; cqci nu-yi voi da nimic de stqpknit kn yara copiilor lui Amon: am dat -o kn stqpknire copiilor lui Lot. 


20

 Yara aceasta trecea deasemenea ca o yarq a lui Refaim; mai knainte locuiau kn ea Refaimiyii; wi Amoniyii ki numeau Zamzumimi: 


21

 un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca Anachimii. Domnul i -a nimicit dinaintea Amoniyilor, cari i-au izgonit wi s`au awezat kn locul lor. 


22

 (Awa a fqcut Domnul wi pentru copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, cknd a nimicit pe Horiyi dinaintea lor; ei i-au izgonit wi s`au awezat kn locul lor, pknq kn ziua de azi. 


23

 Deasemenea, Aviyii, cari locuiau kn sate pknq la Gaza, au fost nimiciyi de Caftoriyi, iewiyi din Caftor, cari s`au awezat kn locul lor.) 


24

 Sculayi-vq, plecayi, wi treceyi pkrkul Arnon. Iatq, kyi dau kn mkini pe Sihon, kmpqratul Hesbonului, Amoritul, wi yara lui. Kncepe cucerirea, fq rqzboi cu el! 


25

 De azi kncolo voi bqga groaza wi frica de tine kn toate popoarele de subt cer; wi, la auzul faimei tale, vor tremura wi se vor kngrozi de tine.`` 


26

 Din pustia Chedemot, am trimes soli la Sihon, kmpqratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimes sq -i spunq: 


27

 ,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; voi yinea drumul mare, fqrq sq mq abat nici la dreapta nici la stknga. 


28

 Sq-mi vinzi pe prey de argint hrana pe care o voi mknca, wi sq-mi dai cu prey de argint apa de care o voi bea; nu voi face altceva deckt sq trec cu piciorul, - 


29

 lucru pe care mi l-au kngqduit copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, wi Moabiyii cari locuiesc kn Ar-kngqduiewte-mi wi tu lucrul acesta, pknq voi trece Iordanul ca sq intru kn yara pe care ne -o dq Domnul, Dumnezeul nostru.`` 


30

 Dar Sihon, kmpqratul Hesbonului, n`a vrut sq ne lase sq trecem pela el; cqci Domnul, Dumnezeul tqu, i -a fqcut duhul neknduplecat, wi i -a kmpietrit inima, ca sq -l dea kn mkinile tale, cum vezi azi. 


31

 Domnul mi -a zis: ,,Vezi, acum kncep sq-yi dau pe Sihon wi yara lui; kncepe wi tu dar sq -i iei kn stqpknire yara ca s`o mowtenewti.`` 


32

 Sihon ne -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva noastrq, la Iahay. 


33

 Domnul, Dumnezeul nostru, ni l -a dat kn mkni, wi l-am bqtut, pe el, wi pe fiii lui, wi pe tot poporul lui. 


34

 I-am luat atunci toate cetqyile, wi le-am nimicit cu desqvkrwire: bqrbayi, femei wi prunci i-am nimicit cu desqvkrwire, wi n`am lqsat sq scape niciunul mqcar. 


35

 Numai vitele le-am rqpit pentru noi, precum wi prada din cetqyile pe cari le luaserqm. 


36

 Dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi dela cetatea care este kn vale, pknq la Galaad, n`a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le -a dat pe toate kn mknq. 


37

 Dar de yara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pkrkului Iaboc, de cetqyile dela munte, wi de toate locurile pe cari te -a oprit Domnul, Dumnezeul tqu, sq le lovewti. 


Deuteronomy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: