Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 18

Job

Return to Index

Chapter 19

1

 Iov a luat cuvkntul wi a zis: 


2

 ,,Pknq cknd kmi veyi kntrista sufletul, wi mq veyi zdrobi cu cuvkntqrile voastre? 


3

 Iatq cq de zece ori m`ayi batjocorit; nu vq este ruwine sq vq purtayi awa? 


4

 Dacq am pqcqtuit cu adevqrat, numai eu sknt rqspunzqtor de aceasta. 


5

 Credeyi cq mq puteyi lua de sus? Credeyi cq mi-ayi dovedit cq sknt vinovat? 


6

 Atunci sq wtiyi cq Dumnezeu mq urmqrewte, wi mq knvelewte cu layul Lui. 


7

 Iatq, yip de silnicie, wi nimeni nu rqspunde; cer dreptate, wi dreptate nu este! 


8

 Mi -a tqiat orice iewire, wi nu pot trece; a rqspkndit kntunerec pe cqrqrile mele. 


9

 M`a despoiat de slava mea, mi -a luat cununa de pe cap, 


10

 m`a zdrobit din toate pqryile, wi pier; mi -a smuls nqdejdea ca pe un copac. 


11

 S`a aprins de mknie kmpotriva mea, S`a purtat cu mine ca wi cu un vrqjmaw. 


12

 Owtile Lui au pornit deodatq knainte, wi-au croit drum pknq la mine, wi au tqbqrkt kn jurul cortului meu. 


13

 A depqrtat pe frayii mei dela mine, wi prietenii mei s`au knstrqinat de mine. 


14

 Rudele mele m`au pqrqsit, wi cei mai deaproape ai mei m`au uitat. 


15

 Casnicii mei wi slugile mele mq privesc ca pe un strqin, kn ochii lor sknt un necunoscut. 


16

 Chem pe robul meu, wi nu rqspunde; kl rog cu gura mea, wi degeaba. 


17

 Suflarea mea a ajuns nesuferitq nevestei mele, wi duhoarea mea a ajuns nesuferitq fiilor mamei mele. 


18

 Pknq wi copiii mq dispreyuiesc: dacq mq scol, ei mq ocqrqsc. 


19

 Aceia kn cari mq kncredeam mq urqsc, aceia pe cari ki iubeam s`au kntors kmpotriva mea. 


20

 Oasele mi se yin de piele wi de carne; nu mi -a mai rqmas deckt pielea de pe dinyi. 


21

 Fie-vq milq, fie-vq milq de mine, prietenii mei! Cqci mkna lui Dumnezeu m`a lovit. 


22

 Dece mq urmqriyi ca Dumnezeu? Wi nu vq mai sqturayi de carnea mea? 


23

 Oh! aw vrea ca vorbele mele sq fie scrise, sq fie scrise kntr`o carte; 


24

 aw vrea sq fie sqpate cu un priboi de fier wi cu plumb kn stkncq pe vecie... 


25

 Dar wtiu cq Rqscumpqrqtorul meu este viu, wi cq se va ridica la urmq pe pqmknt. 


26

 Chiar dacq mi se va nimici pielea, wi chiar dacq nu voi mai avea carne, voi vedea totuw pe Dumnezeu. 


27

 Kl voi vedea wi-mi va fi binevoitor; ochii mei Kl vor vedea, wi nu ai altuia. Sufletul meu tknjewte de dorul acesta knlquntrul meu. 


28

 Atunci veyi zice: ,Pentruce -l urmqream noi?` Cqci dreptatea pricinii mele va fi cunoscutq. 


29

 Temeyi-vq de sabie: cqci pedepsele date cu sabia sknt grozave! Wi sq wtiyi cq este o judecatq.`` 


Job 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: