Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 9

Proverbs

Return to Index

Chapter 10

1

 Pildele lui Solomon. Un fiu knyelept este bucuria tatqlui, dar un fiu nebun este mkhnirea mamei sale. 


2

 Comorile ckwtigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihqnirea izbqvewte dela moarte. 


3

 Domnul nu lasq pe cel neprihqnit sq sufere de foame, dar kndepqrteazq pofta celor rqi. 


4

 Cine lucreazq cu o mknq lenewq sqrqcewte, dar mkna celor harnici kmbogqyewte. 


5

 Cine strknge vara, este un om chibzuit, cine doarme kn timpul seceratului este un om care face ruwine. 


6

 Pe capul celui neprihqnit sknt binecuvkntqri, dar gura celor rqi ascunde sklnicie. 


7

 Pomenirea celui neprihqnit este binecuvkntatq, dar numele celor rqi putrezewte. - 


8

 Cine are o inimq knyeleaptq primewte knvqyqturile, dar cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. - 


9

 Cine umblq fqrq prihanq, umblq fqrq teamq, dar cine apucq pe cqi strkmbe se dq singur de gol. - 


10

 Cine clipewte din ochi este o pricinq de kntristare, wi cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. - 


11

 Gura celui neprihqnit este un izvor de viayq, dar gura celor rqi ascunde sklnicie. - 


12

 Ura stkrnewte certuri, dar dragostea acopere toate grewelile. - 


13

 Pe buzele omului priceput se aflq knyelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fqrq minte. - 


14

 Knyelepyii pqstreazq wtiinya, dar gura nebunului este o pieire apropiatq. - 


15

 Averea este o cetate kntqritq pentru cel bogat; dar prqpqdirea celor nenorociyi, este sqrqcia lor. - 


16

 Cel neprihqnit kwi kntrebuinyeazq ckwtigul pentru viayq, iar cel rqu kwi kntrebuinyeazq venitul pentru pqcat. - 


17

 Cine kwi aduce aminte de certare apucq pe calea vieyii; dar cel ce uitq mustrarea apucq pe cqi grewite. - 


18

 Cine ascunde ura, are buze mincinoase, wi cine rqspkndewte bkrfelile este un nebun. - 


19

 Cine vorbewte mult nu se poate sq nu pqcqtuiascq, dar cel ce-wi yine buzele, este un om chibzuit. - 


20

 Limba celui neprihqnit este argint ales; inima celor rqi este puyin lucru. - 


21

 Buzele celui neprihqnit knvioreazq pe mulyi oameni, dar nebunii mor fiindcq n`au judecatq. - 


22

 Binecuvkntarea Domnului kmbogqyewte, wi El nu lasq sq fie urmatq de niciun necaz. - 


23

 Pentru cel nebun este o plqcere sq facq rqul, dar pentru cel knyelept este o plqcere sq lucreze cu pricepere. - 


24

 Celui rqu de ce se teme aceea i se kntkmplq, dar celor neprihqniyi li se kmplinewte dorinya. - 


25

 Cum trece vkrtejul, awa piere cel rqu; dar cel neprihqnit are temelii vecinice. - 


26

 Cum este oyetul pentru dinyi wi fumul pentru ochi, awa este lenewul pentru cel ce -l trimete. - 


27

 Frica de Domnul lungewte zilele, dar anii celui rqu sknt scurtayi. - 


28

 Awteptarea celor neprihqniyi nu va fi deckt bucurie, dar nqdejdea celor rqi va pieri. - 


29

 Calea Domnului este un zid de apqrare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rqul. - 


30

 Cel neprihqnit nu se va clqtina niciodatq, dar cei rqi nu vor locui kn yarq. - 


31

 Gura celui neprihqnit scoate knyelepciune, dar limba stricatq va fi nimicitq. - 


32

 Buzele celui neprihqnit wtiu sq vorbeascq lucruri plqcute, dar gura celor rqi spune rqutqyi. 


Proverbs 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: