Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 24

Proverbs

Return to Index

Chapter 25

1

 Iatq kncq vreockteva din Pildele lui Solomon, strknse de oamenii lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda. - 


2

 Slava lui Dumnezeu stq kn ascunderea lucrurilor, dar slava kmpqrayilor stq kn cercetarea lucrurilor. - 


3

 Knqlyimea cerurilor, adkncimea pqmkntului, wi inima kmpqrayilor sknt nepqtrunse. - 


4

 Scoate zgura din argint, wi argintarul va face din el un vas ales. 


5

 Scoate wi pe cel rqu dinaintea kmpqratului, wi scaunul lui de domnie se va kntqri prin neprihqnire. - 


6

 Nu te fqli knaintea kmpqratului, wi nu lua locul celor mari; 


7

 cqci este mai bine sq yi se zicq: ,,Suie-te mai sus!`` deckt sq fii pogorkt knaintea voivodului pe care yi -l vqd ochii. - 


8

 Nu te grqbi sq te iei la ceartq, ca nu cumva la urmq sq nu wtii ce sq faci, cknd te va lua la ocqri aproapele tqu. - 


9

 Apqrq-yi pricina kmpotriva aproapelui tqu, dar nu da pe fayq taina altuia, 


10

 ca nu cumva, aflknd -o cineva, sq te umple de ruwine, wi sq-yi iasq nume rqu care sq nu se mai wteargq. - 


11

 Un cuvknt spus la vremea potrivitq, este ca niwte mere de aur kntr`un cowuley de argint. - 


12

 Ca o verigq de aur wi o podoabq de aur curat, awa este knyeleptul care mustrq, pentru o ureche ascultqtoare. - 


13

 Ca rqcoreala zqpezii pe vremea seceriwului, awa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el knvioreazq sufletul stqpknului squ. 


14

 Ca norii wi vkntul fqrq ploaie, awa este un om care se laudq pe nedrept cu dqrniciile lui. - 


15

 Prin rqbdare se knduplecq un voivod, wi o limbq dulce poate zdrobi oase. 


16

 Dacq dai peste miere, nu mknca deckt atkt ckt kyi ajunge, ca sq nu yi se sckrbeascq wi s`o verwi din gurq. - 


17

 Calcq rar kn casa aproapelui tqu, ca sq nu se sature de tine wi sq te urascq. - 


18

 Ca un buzdugan, ca o sabie wi ca o sqgeatq ascuyitq, awa este un om care face o mqrturisire mincinoasq kmpotriva aproapelui squ. - 


19

 Ca un dinte stricat wi ca un picior care wchioapqteazq, awa este kncrederea kntr`un stricat la ziua necazului. - 


20

 Ca unul care kwi scoate haina pe o zi rece, sau varsq oyet pe silitrq, awa este cine ckntq ckntece unei inimi kn nenorocire. - 


21

 Dacq este flqmknd vrqjmawul tqu, dq -i pkne sq mqnknce, dqcq -i este sete, dq -i apq sq bea. 


22

 Cqci fqcknd awa, aduni cqrbuni aprinwi pe capul lui, wi Domnul kyi va rqsplqti. - 


23

 Vkntul de miazqnoapte aduce ploaia, wi limba clevetitoare aduce o fayq mkhnitq. - 


24

 Mai bine sq locuiewti kntr`un coly pe acoperiw, deckt sq locuiewti kntr`o casq mare cu o nevastq gklcevitoare. - 


25

 Ca apa proaspqtq pentru un om obosit, awa este o veste bunq venitq dintr`o yarq depqrtatq. - 


26

 Ca o fkntknq turbure wi ca un izvor stricat, awa este cel neprihqnit care se clatinq knaintea celui rqu. - 


27

 Nu este bine sq mqnknci multq miere: tot awa, nu este o cinste sq alergi dupq slava ta knsuyi. - 


28

 Omul care nu este stqpkn pe sine, este ca o cetate surpatq wi fqrq ziduri. 


Proverbs 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: