Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 27

Jeremiah

Return to Index

Chapter 28

1

 Kn acelaw an, la knceputul domniei lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda, kn luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, mi -a zis kn Casa Domnului, kn faya preoyilor wi a kntregului popor: 


2

 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Eu sfqrkm jugul kmpqratului Babilonului! 


3

 Peste doi ani, voi aduce knapoi kn locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe cari le -a ridicat Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, din locul acesta, wi le -a dus kn Babilon. 


4

 Wi voi aduce knapoi kn locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, kmpqratul lui Iuda, wi pe toyi prinwii de rqzboi ai lui Iuda, cari s`au dus kn Babilon; cqci voi sfqrkma jugul kmpqratului Babilonului.`` 


5

 Proorocul Ieremia a rqspuns proorocului Hanania, kn faya preoyilor wi a kntregului popor, cari stqteau kn Casa Domnului. 


6

 Ieremia, proorocul, a zis: ,,Amin! Awa sq facq Domnul! Sq kmplineascq Domnul cuvintele, pe cari le-ai proorocit tu, wi sq aducq knapoi din Babilon kn locul acesta uneltele Casei Domnului wi pe toyi prinwii de rqzboi! 


7

 Numai ascultq cuvkntul pe care -l rostesc eu kn auzul tqu wi kn auzul kntregului popor: 


8

 Proorocii, cari au fost knaintea mea wi knaintea ta, din vremile strqvechi, au proorocit rqzboi, foamete wi ciumq kmpotriva unor yqri puternice wi unor kmpqrqyii mari. 


9

 Dar, dacq un prooroc proorocewte pacea, numai dupq kmplinirea celor ce proorocewte, se va cunoawte cq este cu adevqrat trimes de Domnul.`` 


10

 Atunci proorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia wi l -a sfqrkmat. 


11

 Wi Hanania a zis kn faya kntregului popor: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Awa voi sfqrkma, peste doi ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului!`` Proorocul Ieremia a plecat. 


12

 Dupq ce a sfqrkmat proorocul Hanania jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel: 


13

 ,,Du-te, wi spune lui Hanania: ,Awa vorbewte Domnul: ,Ai sfqrkmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai fqcut kn locul lui un jug de fer! 


14

 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Pun un jug de fer pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca sq fie subjugate de Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi -i vor sluji, wi -i dau chiar wi fiarele ckmpului!`` 


15

 Wi proorocul Ieremia a zis proorocului Hanania: ,,Ascultq, Hanania! Domnul nu te -a trimes, ci tu knsufli poporului o kncredere mincinoasq. 


16

 De aceea, awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, te izgonesc de pe pamknt, wi vei muri chiar kn anul acesta; cqci cuvintele tale sknt o rqzvrqtire kmpotriva Domnului.`` 


17

 Wi proorocul Hanania a murit chiar kn anul acela, kn luna a waptea. 


Jeremiah 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: