BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

9 Psaltaren

Psaltaren

Index

10 Kapitlet

1

 Varför, HERRE, står du så långt ifrån och fördöljer dig i nödens tider? 


2

 Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de ränker som de hava uttänkt! 


3

 Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN. 


4

 Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar. 


5

 Trygga äro alltid hans vägar, dina domar gå högt över hans blickar; alla sina ovänner räknar han för intet. 


6

 Han säger i sitt hjärta: »Jag skall icke vackla, över mig skall i evighet ingen olycka komma.» 


7

 Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck; hans tunga gömmer olycka och fördärv. 


8

 Han lägger sig i försåt vid gårdarna, i lönndom vill han dräpa den oskyldige; hans ögon lura på den olycklige. 


9

 Han ligger i försåt på lönnligt ställe, såsom ett lejon i sitt snår, han ligger i försåt för att gripa den arme; han griper den arme, i det han drager honom in i sitt nät. 


10

 Han trycker sig ned, han ligger på lur, och de olyckliga falla i hans klor. 


11

 Han säger i sitt hjärta: »Gud förgäter det, han har dolt sitt ansikte, han ser det aldrig.» 


12

 Stå upp, HERRE; Gud, upplyft din hand, förgät icke de arma. 


13

 Varför skall den ogudaktige få förakta Gud och säga i sitt hjärta att du icke frågar därefter? 


14

 Du har ju sett det, ty du giver akt på olycka och jämmer, för att taga det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak; du blev den faderlöses hjälpare. 


15

 Bryt sönder den ogudaktiges arm, och hemsök de ondas ogudaktighet, så att du icke mer finner den. 


16

 Ja, HERREN är konung alltid och evinnerligen; hedningarna utrotas ur hans land. 


17

 De ödmjukas trängtan hör du, HERRE; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt 


18

 för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt, så att människor, komna av jord, ej längre vålla skräck. 


11 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: