Uma New Testament Bible

Romans 12

Romans

Return to Index

Chapter 13

1

  Butu dua tauna kana mengkoru hi topoparenta to hi wongko-ta. Apa' uma ria mara topoparenta ane uma mporata kuasa ngkai Alata'ala. Pai' topoparenta to ria, bate napakatantu Alata'ala. 


2

 Jadi', tauna to mpo'ewa topoparenta, mposapuaka napa to napakatantu Alata'ala. Pai' tauna to hewa toe kehi-ra bate rahuku'. 


3

 Ane lompe' kehi-ta ompi', uma-ta me'eka' hi topoparenta. To me'eka' -le, tauna to dada'a kehi-ra. Jadi', bona neo' -ta me'eka' hi topoparenta, babehi to lompe', bona topoparenta mpo'une' -ta mpai'. 


4

 Apa' topoparenta toera, pahawaa' Alata'ala to mobago bona lompe' katuwu' -ta. Aga ane melalu-ta, bate me'eka' -ta-hawo hi topoparenta, apa' ria-hana kuasa-ra mehuku'. Apa' topoparenta toera pahawaa' Alata'ala to mpopadupa' huku' Alata'ala hi tauna to dada'a. 


5

 Toe pai' kana mengkoru-ta hi hawa' topoparenta. Mengkoru-ta bona neo' -ta rahuku'. Aga meliu ngkai toe, mengkoru-ta apa' ta'inca hi rala nono-ta, toe-mi to masipato' tababehi. 


6

 Toe wo'o-mi pai' kana mpobayari-ta paja', bona topoparenta ma'ala mpopomako' bago to napopokoloi-raka Alata'ala. 


7

  Wai' hi hawe'ea tauna napa to toto-na rawai' -raka, ba paja' -i ba ongkoso' ntani' -na. Pengkorui tauna to toto-na rapengkorui. Bila' tauna to toto-na rabila'. 


8

 Neo' mo'inta hi doo. Aga kakono-na ria oa' inta-ta hi doo. Inta-ta toe: kana mpoka'ahi' doo. Jadi', neo' taka'ohai mpobayari inta-ta toe. Apa' ane tapoka'ahi' doo, ta'ihii' -mi Atura Pue'. 


9

 Apa' hi rala Atura Pue' ria parenta toi: "Neo' mobualo', neo' mepatehi, neo' manako, neo' mpokahina anu doo." Hawe'ea toe, pai' parenta ntani' -na wo'o, tatuku' omea-mi ane tatuku' hawa' to hanyala toi: "Kana tapoka'ahi' doo-ta hewa kampoka'ahi' -ta woto-ta moto." 


10

 Ane tapoka'ahi' doo-ta, uma-hawo tababehi to dada'a hi doo-ta toe. Jadi' ane ma'ahi' -ta, ta'ihii' -mi Atura Pue'. 


11

  Hawe'ea toe kana tababehi, ompi', apa' ta'inca moto-mi napa to masipato' tababehi hi tempo toi. Memata-tamo ngkai poleta' -ta, apa' neo' rata-mi tempo-na Pue' Yesus tumai mpohore-ta ngkai dunia' to dada'a toi. Ngkai lomo' pepangala' -ta hi Pue' duu' tempo toi, kamoo-mohua' -mi tempo karataa Pue' Yesus toe. 


12

 Bengi-na neo' timpaliu-mi, pai' neo' mehupa' -mi eo. Toe pai' kana tatadi kehi-kehi to hi kabengia-na, pai' tahenta-mi rewa mpanga'e to hi kabajaa-na. 


13

 Babehi gau' to masipato' hi kabajaa-na. Neo' ntora mosusa' palangu-langu. Hi gau' tomane pai' tobine neo' mogau' sala' ba mpotuku' kahinaa nono-ta to dada'a. Neo' motuda' ba mohingi'. 


14

 Kana tatuku' -mi kehi Pue' Yesus Kristus, tapoluba' tapo'enu' tatatane eo-eo-na hi rala katuwu' -ta. Neo' -pi tatuku' kehi manusia' to doko' mpe'ohai kahinaa nono-ra to dada'a. 


Romans 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: