Uma New Testament Bible

Philippians 2

Philippians

Return to Index

Chapter 3

1

  Wae-pi ompi' -ompi', kana goe' -koi apa' lawi' mosidai' -mokoi hante Pue'. 


2

 Mo'inga' -inga' -koi hi tauna to mpokeni tudui' to dada'a, kehi-ra hewa dike' to mau. Doko' -ra mpewuku-koi ratini' ntuku' Atura Musa. Neo' -ra nipangalai'! Apa' bela ngkai karatini' -ta pai' -ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. 


3

 Kita' toi-mile to monoa' hi poncilo Alata'ala-e, kita' to mpopue' -i ngkai petete' Inoha' Alata'ala, bohe nono-ta apa' mosidai' -tamo hante Kristus Yesus. Uma-ta ncarumaka ada to kahiloa-wadi bona ngalai' jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala. 


4

  Kakono-na, aku' wo'o ma'ala mposarumaka ada tetu-e. Ane ria tauna to mpoperaha petuku' -ra hi ada to kahiloa-wadi, peliu-liu-nami aku'! 


5

 Ratini' -a hi umuru kawalu eo-na ntuku' Atura Musa. To Yahudi mpu'u-a, muli to Israel, ngkai posantina-na Benyamin. Kako'ia-ku mepangala' hi Pue' Yesus, kutuku' Atura Musa ntuku' tudui' to Parisi. 


6

 Nto'u toe mantata' mpu'u petuku' -ku hi agama Yahudi, duu' -na ngasa' -a mposesa' -ra topetuku' Yesus. Kutuku' butu nyala parenta to hi rala Atura Musa, uma ria to kutiboki-na. 


7

 Hawe'ea toe owi ku'uli' rasi' -ku. Tapi' tempo toi ku'uli' mepakarugi-wadi, apa' muntu' Kristus-damo to kusarumaka. 


8

 Meliu ngkai toe, butu nyala-na ku'uli' mepakarugi omea-wadi, apa' to meliu kalompe' -na, mpo'inca-ama Kristus Yesus Pue' -ku. Jadi', kubahaka-mi hawe'ea to ntani' -na, kuponcawa momo-damo, bona ma'ala-a mporata Kristus, 


9

  pai' mposidai' -ki. Alata'ala mpo'uli' kamonoa' -ku hi poncilo-na, bela ngkai petuku' -ku hi Atura Musa, tapi' ngkai pepangala' -ku hi Kristus. Aku' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala, bela ngkai po'ingku-ku, tapi' muntu' ngkai Alata'ala-hana, apa' mepangala' -a. 


10

 Kahinaa-ku mpu'u, doko' ku'inca-i-kuna Kristus, doko' kurasai baraka' to mpotuwu' -i nculii' ngkai kamatea. Doko' kurata kaparia hewa to narata, duu' -na ba mate-a hibalia hante Hi'a, 


11

 bona rapotuwu' nculii' wo'o-a-kuwo mpai' ngkai kamatea. 


12

 Ompi' -ompi', uma ku'uli' kakurata-na mpu'u-mi hawe'ea toe, duu' -na moroli' -ama hante uma-pi ria jeko' -ku. Uma-kuwo. Aga kuhuduwukui bona kurata hawe'ea toe, bona jadi' moroli' mpu'u-a-- apa' toe-mi pai' napelihi-a Kristus Yesus jadi' bagia-na. 


13

  


14

 Ompi' -ku omea, kupangaku' moto, ko'ia moroli' mpu'u-a hante uma-pi ria jeko' -ku. Aga hanyala to kubabehi: kulipo' -mi hawe'ea to kutilingkurihi, pai' kuhuduwukui mperapai to kunyanyohi. Aku' hewa tauna to motanta' mokeno: uma kupe'ili' to hi tilingkuria-ku, mokeno ncuu-a mperapai to kutoa'. Kuhuduwukui mpotuku' konoa Alata'ala, bona mporata-a mpai' parasee pedagia to nawai' -ka hi suruga-- apa' toe-mi pai' nakio' -a jadi' mosidai' hante Kristus Yesus. 


15

  Jadi', kita' to monoto-mi petuku' -ta hi Pue', kana hanono lau-ta mo'ingku hewa to ku'uli' we'i. Aga ane ria-koi to mosisala-pidi pekiri-ni ngkai pekiri-ku, Alata'ala moto mpai' to mponotohi-koi. 


16

 Sampale-di, napa-hawo to ta'inca-mi, toe to kana tatuku'. 


17

  Ompi' -ku omea, kuperapi' bona nipenau' po'ingku-ku. Bula-kai ria dohe-ni, kipopohiloi-mokoi kehi to lompe'. Petonoi pai' penonoi tauna to mpotuku' po'ingku-kai toe. 


18

 Apa' hewa to jau-mi ku'uli' -kokoi-- pai' ku'uli' tena wae lau hante kageo' -ku-- wori' -ramo tauna to dada'a gau' -ra. Hante gau' -ra toe, mposapuaka-ra patuju-na Kristus mate raparika'. 


19

 Tauna to hewa toe bate mporata silaka hi rala naraka. Konoa woto-ra moto, toe-mi to rapue'. Gau' -ra to me'eai', toe-mi to rapomobohe-ki nono-ra. Katuwu' -ra to hi dunia' toi, toe-wadi to rapoinono. 


20

 Aga kita' ompi', uma ma'ala hewa toe gau' -ta, apa' ihi' ngata suruga-ta-tana. Ngkai ria mpai' katumaia-na Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, Pue' Yesus Kristus. Hi'a-mi to takalentorai pai' to tapopea. 


21

 Ane tumai-ipi mpai', wotoloka' -ta to lente toi, nabalii' bona hibalia hante woto-na to uma mowo kabaraka' -na. Ma'ala-hana nababehi toe, apa' meliu kuasa-na ngkai hawe'ea kuasa to ntani' -na. Hante kuasa-na toe, napopengkoru butu nyala-na to ria. 


Philippians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: