Uma New Testament Bible

Titus 3

Philemon

Return to Index

Chapter 1

1

  Sura toi ngkai aku' Paulus, to ratarungku' sabana pobago-ku mpopalele kareba Kristus Yesus, pai' ngkai Timotius, ompi' hampepangalaa' -ta, kipakatu hi iko Filemon, ompi' -kai to kipoka'ahi' pai' ema' hampobagoa-kai. 


2

 Kipakatu wo'o hi Apfia, tina-kai to kipoka'ahi', pai' hi Arkhipus, doo hampobagoa-kai, pai' hi hawe'ea to Kristen to moromu hi tomi-ni. 


3

 Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus, kiperapi' bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'. 


4

 Butu ngkani posampaya-ku, kukahangai' oa' -ko ompi', pai' -a mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala. 


5

 Apa' ku'epe katida pepangala' -nu hi Pue' Yesus pai' kabohe ahi' -nu hi hawe'ea topetuku' -na. 


6

 Mosampaya-a bona mobale mpu'u-ta hi rala Pue' Yesus, pai' bona pobale-ta toe mpokeni-ta bona tampai pe'inca-ta mpo'inca hawe'ea rasi' to lompe' to tarata ngkai posidaia' -ta hante Kristus. 


7

 Goe' lia-ama pai' terohoi nono-ku mpo'epe beiwa kabohe ahi' -nu toe. Hawe'ea topetuku' Alata'ala tejumpuhi nono-ra sabana iko ompi'. 


8

  Ompi' -ku Filemon! Kakono-kono-na, ma'ala lia-a mpoparentai-ko mpobabehi to kana nubabehi, apa' ria moto kuasa to nawai' -ka Kristus, 


9

 pai' aku' Paulus, hadua totu'a pai' bula-ku ratarungku' sabana pobago-ku hi Kristus Yesus. Aga mpokiwoi kabohe ahi' -nu tetu-e ompi', ku'uli' uma-a mpoparentai-ko. Merapi' -a-wadi. 


10

 Ta'uli' -mi-hawo pomperapia' -kue, bona nudoa lompe' -i-hawo ana' -ku Onesimus tohe'i-e. Kupo'ana' mpu'u-i, apa' bula-ku ratarungku' tohe'i-e, aku' to mpokeni-i mepangala' hi Pue' Yesus. Jadi', aku' -mi to napotuama hi rala pepangala'. 


11

 Ane owi, uma-i motuju hi iko Filemon. Aga wae lau ria-mi tuju-na, uma muntu' hi iko, hi aku' wo'o motuju-i. 


12

 Jadi' wae lau, ana' -ku to kupe'ahi' toii kuhubui tilou nculii'. 


13

 Ane nono-kule, kutaha-i-pidi hi rehe'i dohe-ku kuponcawa sampei-nu, bona hi'a-damo mpotulungi-a bula-ku ratarungku' sabana pobago-ku mpokeni Kareba Lompe'. 


14

 Aga uma-a dota mpotaha-i hi rehe'i ane ko'ia kahibaliaa-ta. Konoa-ku bona napa to nubabehi, nubabehi ngkai nono-nu moto, uma-ko baha kupewuku. 


15

 Toe pai' kuhubui-imi tilou, ku'uli' meka' pogaa' -ni to hampai' toi-e napo'ohea Pue', bona nculii' -i hi iko duu' kahae-hae-na. 


16

 Jadi', uma-ipi nuponcawa hewa batua-nu-wadi. Melabi ngkai toe, ompi' hampepangalaa' -nuimi to nupoka'ahi'. Aku', kupoka'ahi' -imi, peliu-liu-nami mpai' iko. Nupoka'ahi' -i apa' hingka manusia' -nui, pai' nupoka'ahi' -i apa' ompi' -nui hi rala Pue'. 


17

 Toe-mi ompi', lawi' aku' nuponcawa ema' hampepangalaa' -nue, kuperapi' bona nudoa-imi nculii' Onesimus hewa pompodoa-nu aku'. 


18

 Ane ba ria-mi-hawo sala' -na ba ria inta-na hi iko, aku' -damo to ngkolo-ki. 


19

 Toe pai' ku'uki' hi rehe'i hante pale-ku moto-mi: aku' Paulus mpobayari omea. (Uma-le mingki' kupopokiwoii-ko ka'aku' -na to mpotudui' -ko mepangala' hi Pue'. Jadi', mo'inta kehi-ko hi aku' -e.) 


20

 Toe-mi ompi', apa' mo'ompi' -tamo hi rala Pue' -e, tuku' -ka-kuwo pomperapia' -ku toi. Doa nculii' -imi Onesimus, bona goe' nono-ku ngkai po'ompi' -ta hi rala Kristus. 


21

 Mpo'uki' -a sura tohe'i, kusarumaka nubabehi napa to kuperapi'. Pai' kuparasaya bate melabi pobabehi-nu ngkai to kuperapi'. 


22

 Pai' wo'o, kuperapi' bona nuporodo-ka-kuwo poturua hi tomi-nu, apa' kusarumaka Pue' Alata'ala mpotompoi' posampaya-ni, bona tebahaka-a ngkai tarungku' toi, bona ma'ala-a mpencuai' -koi. 


23

 Epafras, to ria dohe-ku rala tarungku' sabana pobago-na mpopalele kareba Kristus Yesus, mpakatu wo'o-i-hawo tabe-na. 


24

 Tarima wo'o tabe-ra doo-doo hampobagoa-ku, hira' Markus, Aristarkhus, Demas pai' Lukas. 


25

 Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi omea. Hudu rei-mi. 


Hebrews 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: