Uma New Testament Bible

1st Peter 4

1 Peter

Return to Index

Chapter 5

1

  Ria wo'o pomperapia' -ku hi koi' to jadi' pangkeni hi rala agama. Ku'uki' -kokoi tohe'i apa' aku' wo'o hadua pangkeni agama, pai' kusabii' moto-mi kaparia to narata Kristus owi. Pai' ane rata nculii' -ipi mpai' Kristus mpopehuwu kabohe tuwu' -na hi hawe'ea tauna, aku' wo'o mporata bagia hi rala kabohe tuwu' -na toe. 


2

 Kuperapi' bona nipewili' lompe' -ra topepangala' hi Alata'ala to jadi' ewua-ni. Apa' hira' toe hewa bima ewua-ni to nahawai' -kokoi Alata'ala mpo'ewu. Pewili' -ra hante kanangkoa' nono-ni ntuku' konoa Alata'ala, neo' hewa to baha rapewuku-wadi. Tulungi-ra hante kabula nono-ni, neo' aga mpenonoi gaji' -wadi. 


3

 Neo' wo'o-koi mpoparentai-ra to rasarumaka-kokoi toera hewa topoparenta mpoparentai ntodea-na. Agina koi' jadi' tonco hi hira'. 


4

 Pai' ane rata-ipi mpai' Poko Topo'ewu, nawai' -koi songko pedagia, to uma ria kabalia' peringkila' -na. 


5

  Wae wo'o koi' to mongura-pidi umuru-ni, mengkoru-koi hi totu'a. Hawe'ea-ni himpau mpakadingki' nono pai' mometulungi. Apa' Alata'ala mpo'ewa tauna to molangko nono-ra, aga tauna to dingki' nono-ra napoka'ahi'." 


6

 Toe-mi ompi', pakadingki' nono-ni, pai' mengkoru-koi hi Alata'ala to mobaraka', bona napomolangko-koi ane rata-pi tempo-na. 


7

 Tonu hawe'ea kakoroa' -ni hi Pue', apa' Hi'a to mpewili' -koi. 


8

  Mojaga pai' mo'inga' -inga' -koi! Apa' Magau' Anudaa' to jadi' bali' -ni, modao' -dao' -i hewa singa to mo'oa mpali' to ma'ala nahungongo'. 


9

 Kana ni'ewa mpu'u-i hante pepangala' -ni to moroho. Apa' ni'inca moto ompi', hingka ompi' hampepangalaa' -ni hi humalili' dunia', rarata wo'o-rawo kaparia hewa to nirata-mi koi' -e. 


10

  Pai' ane timpaliu-damo kaparia to hangkale'liu toe-e, Alata'ala moto mpakahono' to kura' hi koi': batua-na, narohoi, napomonoa' pai' napakatida-koi. Apa' Hi'a-mi pehupaa' hawe'ea ahi'. Hi'a to mpokio' -koi jadi' ana' -na, bona ngkai posidaia' -ni hante Kristus, mporata-koi bagia hi rala kabohe tuwu' -na to uma ria kahudua-na. 


11

 Une' -imi apa' mobaraka' -i duu' kahae-hae-na. Amin! 


12

 Sura-ku to rede' toi ku'uki' hante petulungi-na Silwanus, ompi' -ta hi rala Pue' Yesus, ku'inca katida pepangala' -na. Patuju-ku we'i mpo'uli' -kokoi hante kanoto-noto-na beiwa kakono-na ahi' Alata'ala hi kita', pai' ku'apui nono-ni bona tida-koi mposarumaka ahi' -na toe. 


13

 Tabe ngkai ompi' hampepangalaa' -ni to hi rehe'i hi ngata Babilon, to napelihi wo'o-ramo-rawo Alata'ala hewa koi'. Wae wo'o ana' -ku Markus, mpakatu wo'o-i-hawo tabe-na. 


14

 Mometabe-koi hadua pai' hadua hante ahi' hewa topo'ompi' rala Pue'. Mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi omea kalompea' tuwu' apa' mosidai' -mokoi hante Kristus. Hudu rei. 


2nd Peter 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: