Uma New Testament Bible

Revelation 6

Revelation

Return to Index

Chapter 7

1

  


2

 Oti toe, kuhilo opo' mala'eka mokore hi opo' huno dunia'. Mala'eka toera mporata kuasa ngkai Alata'ala bona mpoporumpai' dunia' hante pesesa', lompe' hi tahi' lompe' hi role-na. Mpotaha-ra ngolu' ngkai opo' huno dunia' bona uma ria ngolu' mewui hi tahi' pai' hi role-na pai' hi wana'. Pai' kuhilo mala'eka kahadua-na mehupa' tono' mata'eo. Ngkeni-i posaa' to ngkai Alata'ala to Tuwu' duu' kahae-hae-na. Mala'eka toei mekio' mpesukui mpo'uli' -raka mala'eka to opo' toera we'i, na'uli': 


3

 "Neo' ulu nipoporumpai' tahi' pai' role-na pai' wana' hante pesesa', ane ko'ia kitu'u tanda tohe'i hi wingke-ra batua-batua Alata'ala Pue' -ta, bona neo' -ra narumpa' pesesa' toe." 


4

 Pai' ria to mpo'uli' -ka kahangkuja-ra to rasaa': ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu. To rasaa' toera, ngkai to hampulu' rontina to Israel. 


5

 Ngkai butu posantina-na, hampulu' roncobu to rasaa'. Ngkai muli Yehuda, hampulu' roncobu to rasaa'. Ngkai muli Ruben, hampulu' roncobu. Ngkai muli Gad, hampulu' roncobu. 


6

 Ngkai muli Asyer, hampulu' roncobu. Ngkai muli Naftali, hampulu' roncobu. Ngkai muli Manasye, hampulu' roncobu. 


7

 Ngkai muli Simeon, hampulu' roncobu. Ngkai muli Lewi, hampulu' roncobu. Ngkai muli Isakhar, hampulu' roncobu. 


8

 Ngkai muli Zebulon, hampulu' roncobu. Ngkai muli Yusuf, hampulu' roncobu. Ngkai muli Benyamin, hampulu' roncobu. 


9

 Oti toe, kuhilo tena manusia' uma mowo kawori' -ra, uma haduaa to mpakule' mpobila' -ra. Hira' toe ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa. Mokore-ra hi nyanyoa Pohuraa Magau' pai' hi nyanyoa Ana' Bima. Moheai-ra pohea to bula, pai' -ra mpokakamu palampa to ntora rawente' tanda pebila' -ra. 


10

 Mogora mpesukui-ra, ra'uli': Mai-tamo mpo'une' Pue' -ta, Pue' Alata'ala to mohura hi Pohuraa Magau'! Mai-ta mpo'une' Ana' Bima! Apa' hira' to mpohore-ta ngkai silaka pai' mpowai' -ta kalompea'." 


11

 Hawe'ea mala'eka mokore wo'o-ramo-rawo ntololikia Pohuraa Magau' hante totu'a to rompulu' opo' pai' anu tuwu' to opo' toera. Motumpa omea-ramo hi nyanyoa Pohuraa toe, pai' -ra mponyompa Alata'ala, 


12

 ra'uli': Amin! Ta'une' -imi Pue' -ta Pue' Alata'ala, tapomobohe hanga' -na, tapotompo'wiwi kamonoto-na, ta'uli' tarima kasi hi Hi'a, tabila' -i, tatutura karoho-na pai' kabaraka' -na, duu' kahae-hae-na. Amin!" 


13

  Ngkai ree, hadua ngkai totu'a toera mpekune' -a, na'uli': "Tauna to moheai bula toera mai, ha nu'inca kahema-ra pai' ba to ngkaiapa-ra?" 


14

 Kutompoi' -i: "Uma-kuwo ku'incai-ra. Uli' -kale." Na'uli' mpu'u-ka: "Hira' toe-le, tauna to oti-mi mpoliu Tempo Pebalinaia' to bohe lia. Ra'uja' -mi pohea-ra rapakabula hante raa' Ana' Bima. 


15

 Toe pai' mokore-ramo hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala, mpopue' -i butu eo-na pai' butu bengi-na hi rala Tomi Pepuea'. Pai' Alata'ala to mohura hi Pohuraa-na toe mpodoo-ra pai' mpokamoui-ra. 


16

 Uma-rapa mo'oro', uma-rapa ngkamara, uma-rapa nahimai' eo to ngkerepa'. 


17

 Apa' Ana' Bima to hi ncori Pohuraa Magau' toei mpo'ewu-ra. Natete' -ra hilou hi ulu ue to mpowai' katuwua'. Pai' Alata'ala mpopori hawe'ea ue mata to mo'ili ngkai mata-ra." 


Revelation 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: