Vietnamese Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

  Nầy các vua của xứ mà Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh, về phía mặt trời mọc, từ khe At-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông. 


2

  Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô -e, là thành ở mé khe At-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc, là giới hạn dân Am-môn; 


3

  lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Ke-nê-rết về phía đông, cho đến biển của đồng bằng tức là Biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt; cũng quản hạt miền nam dưới chơn triền núi Phích-ga. 


4

  Kế đến địa phận của Oc, vua Ba-san, là một người còn sót của dân Rê-pha-im ở tại Ach-ta-rốt và Et-rê -i. 


5

  Người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át, là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn. 


6

  Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. 


7

  Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Li-ban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê -i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, 


8

  núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nỗng, đồng vắng, và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. 


9

  Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên, 


10

  vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, 


11

  vua Giạt-mút, vua La-ki, 


12

  vua Ec-lôn, vua Ghê-xe, 


13

  vua Đê-bia, vua Ghê-đe, 


14

  vua Họt-ma, vua A-rát, 


15

  vua Líp-na, vua A-đu-lam, 


16

  vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên, 


17

  vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe, 


18

  vua A-phéc, vua Sa-rôn, 


19

  vua Ma-đôn, vua Hát-so, 


20

  vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Ac-sáp, 


21

  vua Tha -a-nác, vua Mê-ghi-đô, 


22

  vua Kê-đe, vua Giếc-nê-am, ở tại Cạt-mên, 


23

  cua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh, 


24

  và vua Thiệt-sa; hết thảy là ba mươi mốt vua. 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: